Polityka
Prywatności

Polityka Prywatności 2024
dla

www.festiwal.amu.edu.pl

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.festiwal.amu.edu.pl.
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych.

 

Informacje ogólne
1. Operatorem Portalu www.festiwal.amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.

Informacje w formularzach
1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane podane w formularzach mogą być udostępnione współorganizatorom festiwalu, dla których rejestracja na wydarzenie odbywa się poprzez formularz https://rejestracja.festiwal.amu.edu.pl.

4. Przetwarzamy następujące dane podane w formularzach: imię, nazwisko, wiek uczestnika, adres e-mail, nr telefonu, dane placówki oświatowej, adres do korespondencji.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane i na jakiej podstawie?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu

 • Założenia konta użytkownika i dokonania rejestracji na Festiwal i poszczególne wydarzenia, wysyłania potwierdzeń rejestracji udziału w Festiwalu i wybranych wydarzeniach organizowanych w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
 • Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze strony www.festiwal.amu.edu.pl i na adres poznanfestiwal@amu.edu.pl oraz adresy koordynatorów.
 • Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail.
 • Publikacji przesłanych materiałów (zdjęć, nagrań itp.) oraz dokumentacji multimedialnych wykonanych podczas trwania Festiwalu na stronie www festiwal.amu.edu.pl, Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.

  Dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody.
  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji ww. celów. Użytkownik nie podając danych osobowych traci możliwość świadczenia usług przez Administratora. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody. Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem otrzymywania tych treści.

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane?

1. Dane osobowe podane w celu założenia konta oraz rejestracji na wydarzenie w systemie cirrus przetwarzane będą do czasu likwidacji konta (użytkownik może korzystać z założonego konta w kolejnych edycjach festiwalu).

2. Dane osobowe zebrane w związku z rejestracją na konkretne wydarzenie poprzez wiadomość e-mail przechowujemy przez okres dwóch miesięcy od czasu zakończenia danej edycji festiwalu.

3. Dane osobowe zebrane w celu przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody.

4. Dane osobowe przekazane nam w przesłanych do publikacji materiałach (nagraniach) przechowujemy przez okres dwóch miesięcy od czasu zakończenia danej edycji festiwalu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach można wycofać w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: poznanfestiwal@amu.edu.pl. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Twoje prawa Użytkownika

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 15 RODO.
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 16 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO.
 4. Prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym pracownikom, współorganizatorom Festiwalu podwykonawcom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania. W związku z publikowaniem danych na stronach www może dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (hosting, obsługa informatyczna) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych dozwolonych instrumentów prawnych. Nadto dane będą udostępnianie osobom, do których Administrator kieruje swoje treści (użytkowników portali, stron www itp.). Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również właściciel portalu społecznościowego Facebook: Facebook Ireland Ltd. Państwa dane będą przekazywane przez właściciela portalu poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państwa trzeciego). Jednocześnie wskazujemy, iż właściciel portalu deklaruje, wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (więcej w Polityce Facebook).

Pliki Cookies
Strona używa plików cookie, czyli niewielkich informacji tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Administrator przetwarza pliki cookies w celu:

 • identyfikacji Użytkownika i logowania,
  dostosowywania informacji i wyglądu strony do indywidualnych preferencji,
 • prowadzenia statystyk, które są anonimowe.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne.
Na stronie wykorzystywane są również ciasteczka usługodawców zewnętrznych, takich jak YouTube i Google, które związane są z elementami umieszczonymi na stronie. Serwer WWW zapisuje adresy IP odwiedzających w logach serwera (w celach diagnostycznych). Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających Stronę, które są przydatne podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych lub weryfikacji lokalizacji użytkownika zarówno prawdziwego jak i botów internetowych.

Nasza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl

Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.​
Więcej
Skip to content