Polityka
Prywatności

Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej festiwal.amu.edu.pl. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z (RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Informacje ogólne
1. Operatorem Portalu festiwal.amu.edu.pl jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
3. Poprzez gromadzenie logów serwera www, będącego w posiadaniu Operatora Serwisu.
Informacje w formularzach
1. Portal zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
4. Przetwarzamy następujące dane podane w formularzu: imię, nazwisko, adres e-mail.
Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane i na jakiej podstawie?
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług.
2. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony.
3. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail.
4. Dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody.
5. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie podając danych osobowych traci możliwość świadczenia usług przez Administratora. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody. Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych. Brak podania danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem otrzymywania tych treści.
W jakim okresie przechowujemy Twoje dane?
1. Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, będą przechowywane jeszcze przez okres 2 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesłane poprzez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.
Twoje prawa Użytkownika
Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane osobowe będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści marketingowych. Wystarczy skorzystać z mechanizmów dostępnych przy treściach marketingowych poprzez przesłanie wiadomości o rezygnacji na adres poznanfestiwal@amu.edu.pl.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym pracownikom, podwykonawcom i podmiotom świadczących usługi na rzecz administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Pliki Cookies
Strona używa plików cookie, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej stronę. Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Administrator przetwarza pliki cookies w celu:
– identyfikacji Użytkownika i logowania
– dostosowywania informacji i wyglądu strony do indywidualnych preferencji
– prowadzenia statystyk, które są anonimowe. Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne.
Na stronie wykorzystywane są również ciasteczka usługodawców zewnętrznych, takich jak YouTube i Google, które związane są z elementami umieszczonymi na stronie. Serwer WWW zapisuje adresy IP odwiedzających w logach serwera (w celach diagnostycznych). Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających Stronę, które są przydatne podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych lub weryfikacji lokalizacji użytkownika zarówno prawdziwego jak i botów internetowych.

Nasza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@amu.edu.pl.
Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną opublikowane na niniejszej stronie.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.​
Więcej
Skip to content